Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. Love4Wine kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze website, noch kan Love4Wine instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Love4Wine kan eveneens niet garanderen dat de website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Love4Wine behoudt zich het recht voor om de Love4Wine website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Love4Wine streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Love4Wine iedere aansprakelijkheid af

Privacy bescherming

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan een wedstrijd of beantwoording van uw vraag. Love4Wine houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Love4Wine geen verantwoordelijkheid dragen. Love4Wine raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Love4Wine sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Love4Wine website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Love4Wine website.